Annelies Schoenmakers

Kennis is een voorwaarde voor meer begrip van mensen met autisme. Hoe meer mensen autisme begrijpen, hoe autismevriendelijker de samenleving en hoe groter de kans dat mensen met autisme mee kunnen doen in onze maatschappij. Ik vind het prachtig om daar met Boba opleidingen aan bij te mogen dragen.

Na mijn studie psychologie aan de universiteit van Amsterdam heb ik gewerkt met jonge kinderen met autisme op een groep voor dagbehandeling. Ik vond de wereld van autisme fascinerend en wilde mijn kennis en kunde op dit vlak verder ontwikkelen.

Dat kon bij Boba Levensloopbegeleiding, een organisatie die zich richt op begeleiding van jeugd en volwassenen met autisme. Als levensloopcoach heb ik met veel plezier zowel volwassenen als kinderen ondersteund tijdens individuele begeleiding. Later in een management functie heb ik me gericht op de organisatie en doorontwikkelen van de zorg van Boba. Als teamleider bij Boba ondersteun ik onze coaches bij het bieden van de begeleiding en verzorg ik intern de opleidingen.

Hierover ben ik enorm enthousiast. Door het delen van kennis kunnen we autisme beter begrijpen en daarmee mensen met autisme ondersteunen in het bereiken van hun persoonlijke doelen.

Dit is ook mijn drijfveer als opleider bij Boba: kennis delen. Met kennis over autisme heb je handvatten om mensen met autisme in je (werk)omgeving te begrijpen en ondersteunen. Ik kan me volledig vinden in de missie van Autisme Centraal en ben trots dat we met hen samenwerken aan het autismevriendelijker maken van onze wereld.

De opleidingen die door Annelies worden gegeven staan hieronder in de agenda.

Esther » Jessica »