Jessica Léonard

In 2000 studeerde ik als orthopedagoog af in België. In datzelfde jaar startte ik als teamleider in het speciaal onderwijs en zag ik cliënten in mijn eigen praktijk. Toen al ontwikkelde ik mijn interesse en expertise voor kinderen en adolescenten met een bijzondere handleiding, waaronder het autisme. Samen met leerkrachten, therapeuten en ouders zoeken naar wat een kind nodig heeft, een aanbod afstemmen op wat iemand een stap verder helpt en dit in een warm ondersteunend klimaat, werkte goed en maakte mij nog enthousiaster.

Zelf werd ik toen ook gevoed met verschillende cursussen van Autisme Centraal. Ik leerde kijken achter het gedrag en autisme van binnen uit te begrijpen via het autistisch denken.

In 2009 ging ik letterlijk en figuurlijk mijn horizonten verbreden. Ik verhuisde naar Nederland en ben mij verder therapeutisch gaan bekwamen. Ik kwam als GZ-psycholoog in de GGZ terecht en werk nu vooral met volwassenen met autisme. Ook binnen de GGZ is het vaak nodig om de reguliere paden te verlaten, onderzoeken en afstemmen op wat elke unieke cliënt nodig heeft, het autistische denken steeds als kompas.

Mijn klinische werk nu combineren met opleidingen maakt mij vrolijk. Ik kan mensen inspireren en ondersteunen in het steeds uitdagende werk met mensen met autisme en kan hiervoor putten uit jarenlange ervaringen, moeilijke zoektochten, kleine en grote succesjes en veel vallen, maar altijd weer opstaan.

Samen verschil maken in de opvoeding, onderwijs, behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen met autisme stemt mij goed gezind. Zeker omdat onze opleidingen in een unieke samenwerking met autisme Centraal tot stand zijn gekomen. En voor de enkele mensen die autisme centraal niet kennen, dit staat altijd voor kwaliteitsgarantie, hoe kan het ook anders met een Belgische organisatie...

De opleidingen die door Jessica worden gegeven staan hieronder in de agenda.

Esther » Annelies »